Effekt

GALA og GLACIER studiene viser god effekt av Copaxone.

3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker 3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker
3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker
3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker

3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker
3715 Copaxone 40 mg eDA C Anker