Internett-webside Rettslige merknader og frasigelser samt personvernprinsipper relatert til Teva Norge

Teva Norge vedlikeholder denne websiden for din private underholdning, informasjon, utdanning og kommunikasjon. Du kan fritt bla rundt i websiden.

Liste over direkte lenker til seksjoner:

Websiden inneholder informasjon om produkter som kan være eller ikke kan være tilgjengelig i visse spesielle land eller regioner i verden, kan være tilgjengelige under ulike varemerker i forskjellige land og der det passer, kan være godkjent eller klarert med en offentlig reguleringsmyndighet for salg eller bruk med ulike betegnelser og restriksjoner i ulike land. Men websiden og innholdet der er utformet for å være i samsvar med Norges lover og forordninger. Selv om den er tilgjengelig for andre, er den og innholdet i den ment kun for tilgang fra og bruk av dem som bor i Norge.

Websiden kan av og til inneholde informasjon knyttet til ulike helserelaterte, medisinske og sunnhetsrelaterte forhold og behandlingen av slike. Slik informasjon er ikke ment å være en erstatning for råd som gis av profesjonelle helseomsorgsleverandører. Du må ikke bruke den informasjonen som finnes her for å diagnostisere et helse- eller sunnhetsproblem eller en sykdom. Du må alltid rådføre deg med en profesjonell helseomsorgsleverandør.

Websiden inneholder informasjon som angår Teva Norge, og som kan være nyttig for selskapets kunder og ansatte samt for den alminnelige offentligheten. Teva Norge gir i særdeleshet ingen fremstillinger eller garantier hva gjelder tilgjengelighet, nøyaktighet eller fullstendighet når det gjelder noe av den informasjon som finnes her og frasier seg enhver forpliktelse til å oppdatere nevnte informasjon, bortsett fra i den utstrekning dette forlanges av bestemmelser gitt av det amerikanske næringsmiddel- og helsetilsynet (Food and Drug Administration). Teva Norge tar heller ikke på seg noe ansvar eller noen forpliktelse for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på websiden.

Websiden kan inneholde økonomisk og annen informasjon som er fremtidsbeskuende, og som inneholder farer og usikkerheter, herunder uten begrensning risikoer knyttet til iboende usikkerhet ved farmasøytisk forskning, produktutvikling og kommersialisering, påvirkningen fra konkurrerende produkter, patenter, produktansvar og tredjeparts refusjonsrisikoer knyttet til farmasinæringen og de øvrige risikoene som det av og til gis detaljert informasjon om i årsrapporten til Teva.

Ved at du aksepterer og gjør bruk av websiden, godtar du uten begrensninger eller kvalifiseringer vilkårene og betingelsene (”Vilkår og betingelser”) som er angitt nedenfor.

Vilkår og betingelser

 • 1. Du kan fritt bla gjennom websiden. Du kan fritt laste ned materiale derfra. Og alt det nedlastede materialet kan du bruke til personlig, ikke-kommersiell anvendelse. Men du har ikke tillatelse til å distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke eller bruke noe av materialet til offentlige eller kommersielle formål uten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Teva Norge. Alle merknadene om opphavsrett og eierskap som finnes i det nedlastede materialet, må bevares.
 • 2. Du må gå ut fra at alt innholdet i websiden er kopibeskyttet med mindre noe annet er angitt, og dette må ikke brukes på annen måte enn som angitt her og ikke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Teva Norge. Bilder av personer eller steder som vises på websiden, er enten eiendommen til eller brukt med tillatelse fra Teva Norge.
 • 3. Å bruke disse bildene er ulovlig for deg med mindre det er særskilt tillatt gjennom disse vilkårene og bestemmelsene eller gjennom særskilt tillatelse fra annet sted på websiden. Uautorisert bruk av bildene kan være brudd på lovbestemmelser om kopibeskyttelse, varemerker, personvern og/eller publisering samt kommunikasjonsbestemmelser og statutter.
 • 4. Bruken av siden skjer for din egen risiko. Verken Teva Norge eller noen annen part involvert i opprettelsen, produksjonen og leveringen av websiden, er ansvarlig for noen direkte, tilfeldig, påfølgende, indirekte eller straffbar skade som oppstår fra din tilgang til eller bruk av, eller blaing i websiden. Dette omfatter skader på, eller som oppstår fra virus som kan hende påvirker, datamaskinutstyret ditt eller annen eiendom. Uten at det foranstående begrenses, leveres alt på websiden til deg ”SOM DET ER” UTEN NOEN SLAGS GARANTI VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Legg merke til at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, slik at noen av de foranstående unntakene kan hende ikke gjelder for deg. Kontroller de lokale lovene for å se om det finnes restriksjoner eller begrensninger hva gjelder utelukkelse av underforståtte garantier.
 • 5. I samsvar med reglene i Personopplysningsloven (LOV 2000-04-14 nr 31), vil opplysningene gitt til Teva Norge bli behandlet konfidensielt og kun med det formål å gi deg den mest effektive responsen mulig. Ifølge loven, kan du på skriftlig forespørsel, en gang i året motta gratis informasjon om hvilke opplysninger som er registrert på deg. Du har også rett til å kreve retting av slike data. Du gjør dette ved å sende en forespørsel:
  • Online: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  • Ved post: Teva Norge AS P.O. boks 15 N-1371 Asker
 • 5.1Området er ikke laget for å motta konfidensiell informasjon, som du kan gi. Ingen informasjon - uansett form: dokumenter, data, bilder, spørsmål, forslag, ideer, notater eller lignende - som du sender til nettstedet anses derfor av sanofi-aventis Norge som fortrolige - med unntak av personlige opplysninger på den måten beskrevet ovenfor. Det faktum at du sender som data til oss, som vi mener vi har rett til å bruke, reprodusere, distribuere eller modifisere data, eller overføre dem til å behandle forespørselen.
 • 6. Varemerkene, logoene og servicemerkene (samlet ”varemerker”) som vises på websiden, er registrerte eller uregistrerte varemerker tilhørende Teva Norge og andre. Ikke noe som finnes på denne websiden skal kunne tolkes som noen tildeling, underforstått, som berettiget antakelse eller på annet vis, av noen slags lisens eller rettighet i og til varemerkene uten etter uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Teva Norge eller slik tredjepart. Eventuell misbruk av varemerkene på websiden og innholdet der fra din side, bortsett fra det som er tillatt i henhold til disse vilkår og bestemmelser, er strengt forbudt. Du skal vite at Teva Norge på aggressivt vis vil håndheve sine immaterielle rettigheter knyttet til websiden og innholdet der så langt det er mulig i henhold til lovgivningen, herunder å etterstrebe strafferettslige sanksjoner.
 • 7. Teva Norge har ikke kontrollert alle websidene som måtte være linket til dets egen webside og er ikke ansvarlig for innholdet i noen websider eller andre websider linket til Teva Norge sin webside. Hvis du linker deg til noen annen webside utenom Teva Norge sin webside eller til andre websider, skjer det på eget ansvar. Straks du linker deg til en annen webside, skal du påse at du leser gjennom de rettslige merknadene og personvernet for den nye websiden. De kan hende er annerledes enn de på denne websiden.
 • 8. Selv om Teva Norge av og til kan hende overvåker eller leser gjennom diskusjonene, chattene, posteringene, overføringene, oppslagstavlene og slikt noe på websiden, har Teva Norge ingen plikt til å gjøre dette, bortsett fra i den grad dette er fastsatt i bestemmelser gitt av det amerikanske næringsmiddel- og helsetilsynet (Food and Drug Administration), og Teva Norge påtar seg ikke noe ansvar eller noen slags forpliktelser på grunnlag av innholdet på websiden, heller ikke for eventuell(e) feil, baktalelser, injurier, sjikaner, unnlatelser, forfalskninger, obskøniteter, pornografi, bespottelse, farer eller unøyaktigheter som finnes i noe av informasjonen på websiden.
 • 9. Du forbys å postere eller overføre eventuelt truende, ærekrenkende, bespottende, obskønt, provoserende, pornografisk eller profant materiale eller noe slags materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som ville bli ansett som en straffbar handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenke lovgivningen. Teva Norge vil fullt ut rette seg etter enhver lovhåndhevende myndighet eller domstolsbeslutning som anmoder eller pålegger Teva å avsløre identiteten til enhver som posterer eventuell slik informasjon eller eventuelle slike materialer.
 • 10. Du forbys å endre, skade eller skjemme websiden eller føye til noe slags uautorisert materiale på websiden. Du skal vite at Teva Norge på aggressivt vis vil beskytte websiden og vil straffeforfølge dem som foretar krenkelser så langt det er mulig i henhold til lovgivningen, herunder å etterstrebe strafferettslige sanksjoner.
 • 11. Teva forbeholder seg retten til når som helst å endre eller slette materiale fra websiden, og Teva Norge kan når som helst kunne endre disse vilkårene og bestemmelsene og de øvrige prinsippene ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av slike revisjoner og må derfor jevnlig besøke siden for å lese de gjeldende vilkårene og bestemmelsene og prinsippene.

Personvernprinsipper

Vi samler ikke inn noen slags personlig identifiserbar informasjon om deg med mindre du gir oss dette frivillig. Hvis du ikke vil at din personlig identifiserbare informasjon skal samles inn, må du ikke sende den inn til oss.

Vi samler ikke inn noen slags personlig identifiserbar informasjon om deg med mindre du gir oss dette frivillig. Hvis du ikke vil at din personlig identifiserbare informasjon skal samles inn, må du ikke sende den inn til oss. Hvis du gir oss personlig identifiserbar informasjon som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annen personlig informasjon, kan det hende vi kontakter deg via e-post eller normal post for å gi deg informasjon vi tror kan være av interesse for deg. Hvis det skjer, vil du få mulighet for å melde deg av denne tjenesten. Vi selger ikke og overfører ikke til andre utenfor vårt selskap den informasjonen du sender oss, bortsett fra at dine data kan hende blir overført til et utenforstående oppfyllelsesselskap, og da kun for behandlings- og postforsendelsesformål. Vi anser at din e-postadresse og eventuell personlig informasjon som du gir oss, er privat, denne informasjonen vil bli holdt konfidensielt innenfor Teva. og eventuelle utenforstående oppfyllelsesselskaper. Innenfor Teva. kan det hende at data vil bli overført til eller akseptert av autorisert personell i andre land, og som er autorisert av Teva. Personlige data blir alltid behandlet konfidensielt.

Data som ikke er personlige som spørsmål, kommentarer, ideer og forslag, som anses å være ikke-konfidensielle, kan Teva. stå fritt til å bruke disse uten noen som helst forpliktelse overfor deg, til et hvert formål og på alle slags måter.

I tillegg skal vi kunne lagre noe informasjon på datamaskinen din for å bedre kvaliteten for ditt besøk på vår webside. I enkelte tilfeller vil denne informasjonen hjelpe oss å skreddersy innholdet etter dine interesser eller hjelpe oss med å unngå å be om den samme informasjonen ved gjentatte visitter på websiden. Med de fleste internettleserne kan du slette denne informasjonen, kalt ”cookies”, fra datamaskinens harddisk, blokkere alle cookies eller sågar motta en advarsel før en cookie legges inn på systemet ditt. Les i nettleserbruksanvisningene, eller bruk hjelpeknappen for å lære mer om cookies.

Vi er meget opptatt av å beskytte barns privatinformasjon. Vi har ikke til hensikt å samle inn noe personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år. Hvis et barn har gitt oss personlig identifiserbar informasjon, må foreldrene eller vergen til barnet kontakte oss.

Dette nettstedet og dets innhold er underlagt norsk lov. Enhver tvist om nettstedet og dets innhold vil bli administrert av norske domstoler.

Hvis du på et eller annet tidspunkt ikke ønsker at vi skal kontakte deg, eller hvis du har spørsmål om våre privatinformasjonsprinsipper, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Ansvarlig utgiver:

Teva Norge AS, Hagaløkkveien 15, 1371 Asker, Norway